Advokat Kai-Erik Neij - Köprätt, Arbetsrätt, Fastighetsrätt, Entreprenadjuridik, Målsägandebiträde, Personskaderätt, Familjerätt
 

Advokatkvalité

Allt fler lagar och förordningar inskränker Din frihet eller ställer krav på Dig eller Ditt företags handlande. När Du behöver juridisk hjälp bör Du vända Dig till en advokat.

Advokaten är van vid att finna lösningar på människors personliga och ekonomiska problem. Advokatens hjälp är allsidig och snabb. I många ärenden täcks kostnaden för advokaten av rättshjälp från staten eller rättsskydd genom Din försäkring.

   

Kunnig

Advokaten är expert på juridik. Den som är advokat har 4-5 års universitetsutbildning, minst 5 års juridisk praktik och har godkänts av Advokatsamfundet.

Tillförlitlig

Advokatsamfundets etiska regler ställer höga krav på Din advokats yrkesmoral. Detta bidrar till att förstärka Din trygghet. Advokaten har absolut tystnadsplikt.

Lojal

Din advokat är fri och obunden och företräder endast Dig. Din advokat får inte ta uppdrag som kan strida mot Dina intressen.

Orädd

Advokaten vågar ta tillvara Din rätt mot starkare parter, oberoende om de är myndigheter, företag eller enskilda personer.

Oberoende

Till skillnad från jurister och konsulter knutna till banker, försäkringsbolag, revisionsbyråer, begravningsbyråer och andra ägnar sig advokaten - utan andra sidoverksamheter eller konkurrerande intressen - åt Dina problem.

Allsidig

Advokaten behärskar många juridiska specialområden. Många advokater har ytterligare fördjupat sina kunskaper och är experter inom skilda rättsområden.

Förlaga: Informationsfolder utgiven av Södra avdelningen av Sveriges advokatsamfund
Sveriges Advokatsamfund
Ledamot av Sveriges Advokatsamfund
World Trade Center, Bröderna Pihls gränd 2, 252 36 HELSINGBORG
Tfn: 042-311 12 10 | Fax: 042-311 12 11 | E-post:
advokat.ken@telia.com