Advokat Kai-Erik Neij - Köprätt, Arbetsrätt, Fastighetsrätt, Entreprenadjuridik, Målsägandebiträde, Skadeståndsrätt, Familjerätt
 

Verksamhet

Byråns inriktning är allmän praktik.

Byråns inriktning är allmän praktik. Företrädesvis ägnar vi oss åt:

Allmän avtalsrätt

Försäkringsrätt

Arbetsrätt

Hyresrätt

Entreprenadrätt

Köprätt

Familjerätt

Skadeståndsrätt

Fastighetsrätt

Straffrätt (brottmål)


Är förutsättningarna för rättsskydd uppfyllda ger vi in en skadeanmälan till
Ditt försäkringsbolag.

I de fall det finns möjlighet till rättshjälp från staten ombesörjer vi ansökan.

 

Ledamot av Sveriges Advokatsamfund
World Trade Center, Bröderna Pihls gränd 2, 252 36 HELSINGBORG
Tfn: 042-311 12 10 | Fax: 042-311 12 11 | E-post:
advokat.ken@telia.com