Advokat Kai-Erik Neij

Advokat Kai-Erik Neij

Advokatkvalité

Advokatkvalité

Allt fler lagar och förordningar inskränker din frihet eller ställer krav på dig eller ditt företags handlande. När du behöver juridisk hjälp bör du vända Dig till en advokat.

Advokaten är van vid att finna lösningar på människors personliga och ekonomiska problem. Advokatens hjälp är allsidig och snabb. I många ärenden täcks kostnaden för advokaten av rättshjälp från staten eller rättsskydd genom din försäkring.

Kunnig – Advokaten är expert på juridik. Den som är advokat har 4–5 års universitetsutbildning, minst 3 års juridisk praktik och har godkänts av Advokatsamfundet.

Tillförlitlig – Advokatsamfundets etiska regler ställer höga krav på din advokats yrkesmoral. Detta bidrar till att förstärka din trygghet. Advokaten har absolut tystnadsplikt.

Lojal – Din advokat är fri och obunden och företräder endast dig. Din advokat får inte ta uppdrag som kan strida mot dina intressen.

Orädd – Advokaten vågar ta tillvara din rätt mot starkare parter, oberoende om de är myndigheter, företag eller enskilda personer.

Oberoende – Till skillnad från jurister och konsulter knutna till banker, försäkringsbolag, revisionsbyråer, begravningsbyråer och andra ägnar sig advokaten – utan andra sidoverksamheter eller konkurrerande intressen – åt dina problem.

Allsidig – Advokaten behärskar många juridiska specialområden. Många advokater har ytterligare fördjupat sina kunskaper och är experter inom skilda rättsområden.

Förlaga: Informationsfolder utgiven av Södra avdelningen av Sveriges advokatsamfund

Allt fler lagar och förordningar inskränker din frihet eller ställer krav på dig eller ditt företags handlande. När du behöver juridisk hjälp bör du vända Dig till en advokat.

Advokaten är van vid att finna lösningar på människors personliga och ekonomiska problem. Advokatens hjälp är allsidig och snabb. I många ärenden täcks kostnaden för advokaten av rättshjälp från staten eller rättsskydd genom din försäkring.

Kunnig – Advokaten är expert på juridik. Den som är advokat har 4–5 års universitetsutbildning, minst 3 års juridisk praktik och har godkänts av Advokatsamfundet.

Tillförlitlig – Advokatsamfundets etiska regler ställer höga krav på din advokats yrkesmoral. Detta bidrar till att förstärka din trygghet. Advokaten har absolut tystnadsplikt.

Lojal – Din advokat är fri och obunden och företräder endast dig. Din advokat får inte ta uppdrag som kan strida mot dina intressen.

Orädd – Advokaten vågar ta tillvara din rätt mot starkare parter, oberoende om de är myndigheter, företag eller enskilda personer.

Oberoende – Till skillnad från jurister och konsulter knutna till banker, försäkringsbolag, revisionsbyråer, begravningsbyråer och andra ägnar sig advokaten – utan andra sidoverksamheter eller konkurrerande intressen – åt dina problem.

Allsidig – Advokaten behärskar många juridiska specialområden. Många advokater har ytterligare fördjupat sina kunskaper och är experter inom skilda rättsområden.

Förlaga: Informationsfolder utgiven av Södra avdelningen av Sveriges advokatsamfund